BEGIN:VCALENDAR PRODID:-//Microsoft Corporation//Outlook 16.0 MIMEDIR//EN VERSION:2.0 METHOD:PUBLISH X-CALSTART:20190112T000000 X-CALEND:20191223T000000 X-WR-RELCALID:{00000018-1FB7-DD82-08EA-1F33D54A00FB} X-WR-CALNAME:Shoqëria Bjeshkatare Alpiniste "Prishtina" BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20190127T130516Z DTEND;VALUE=DATE:20190113 DTSTAMP:20190127T155308Z DTSTART;VALUE=DATE:20190112 LAST-MODIFIED:20190127T151057Z PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=en-us:SHTIME/REÇAK 20 vjet nga masakra e Reçakut TRANSP:TRANSPARENT UID:040000008200E00074C5B7101A82E0080000000070F70D7349B6D401000000000000000 010000000D5E3A7142DAD5A429C79FC50553BA4B7 X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:FREE X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-AUTOFILLLOCATION:TRUE X-MS-OLK-AUTOSTARTCHECK:FALSE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT4320M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20190127T130634Z DTEND;VALUE=DATE:20190120 DTSTAMP:20190127T155308Z DTSTART;VALUE=DATE:20190119 LAST-MODIFIED:20190127T130634Z PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=en-us:MARSHI I TARABOSHIT Shkodër/Shqipëri TRANSP:TRANSPARENT UID:040000008200E00074C5B7101A82E00800000000C0D7828C49B6D401000000000000000 01000000017E2A6142421EA4A80D724FC17F512B8 X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:FREE X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-AUTOSTARTCHECK:FALSE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 END:VEVENT BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20190127T130725Z DTEND;VALUE=DATE:20190204 DTSTAMP:20190127T155308Z DTSTART;VALUE=DATE:20190203 LAST-MODIFIED:20190127T130725Z PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=en-us:GURI I MËNGJESIT 1900 m/lmd Shishtavec/Kukës TRANSP:TRANSPARENT UID:040000008200E00074C5B7101A82E00800000000E09715B049B6D401000000000000000 010000000AC48D3AD01FDBA46851A6F95EE8A80B9 X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:FREE X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-AUTOSTARTCHECK:FALSE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 END:VEVENT BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20190127T130807Z DTEND;VALUE=DATE:20190218 DTSTAMP:20190127T155308Z DTSTART;VALUE=DATE:20190217 LAST-MODIFIED:20190127T130807Z PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=en-us:MAJA E LYBETENIT 2458 m/lmd Nga ana e Maqedonisë TRANSP:TRANSPARENT UID:040000008200E00074C5B7101A82E00800000000209A10C349B6D401000000000000000 010000000ECBA5204A716544BBB0FDD07787DF118 X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:FREE X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-AUTOSTARTCHECK:FALSE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 END:VEVENT BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20190127T131909Z DTEND;VALUE=DATE:20190304 DTSTAMP:20190127T155308Z DTSTART;VALUE=DATE:20190303 LAST-MODIFIED:20190127T131909Z PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=en-us:MAJA E ÇIKËS 2045 m/lmd Llogora/Shqipëri TRANSP:TRANSPARENT UID:040000008200E00074C5B7101A82E00800000000A0BB64534BB6D401000000000000000 01000000043BE02D96C5C1043AE306EBAFF2D54D1 X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:FREE X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-AUTOSTARTCHECK:FALSE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 END:VEVENT BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20190127T132004Z DTEND;VALUE=DATE:20190318 DTSTAMP:20190127T155308Z DTSTART;VALUE=DATE:20190317 LAST-MODIFIED:20190127T132004Z PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=en-us:MARSHI I PRANVERËS Ferizaj TRANSP:TRANSPARENT UID:040000008200E00074C5B7101A82E0080000000000792D684BB6D401000000000000000 010000000338C992710622544AAAB28D982F11B6C X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:FREE X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-AUTOSTARTCHECK:FALSE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 END:VEVENT BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20190127T132024Z DTEND;VALUE=DATE:20190401 DTSTAMP:20190127T155308Z DTSTART;VALUE=DATE:20190331 LAST-MODIFIED:20190127T132024Z PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=en-us:MAJA KONJUSHA 2571 m/lmd B.e Sharrit/Prevallë TRANSP:TRANSPARENT UID:040000008200E00074C5B7101A82E00800000000F01319744BB6D401000000000000000 010000000816A4DE5BE6AD3488753270C187AFCCA X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:FREE X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-AUTOSTARTCHECK:FALSE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 END:VEVENT BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20190127T132049Z DTEND;VALUE=DATE:20190415 DTSTAMP:20190127T155308Z DTSTART;VALUE=DATE:20190414 LAST-MODIFIED:20190127T132049Z PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=en-us:MAJA “GURI I KUQ” 2522 m/lmd Rugovë/Rest. G. i kuq-Leqinat TRANSP:TRANSPARENT UID:040000008200E00074C5B7101A82E0080000000040705C844BB6D401000000000000000 01000000015B2A9680913954E84A7603BB2BFEBB0 X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:FREE X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-AUTOSTARTCHECK:FALSE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 END:VEVENT BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20190127T132113Z DTEND;VALUE=DATE:20190429 DTSTAMP:20190127T155308Z DTSTART;VALUE=DATE:20190427 LAST-MODIFIED:20190127T132153Z PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=en-us:MAJA E TITOS 2748 m/lmd Tetovë/Maqedoni TRANSP:TRANSPARENT UID:040000008200E00074C5B7101A82E008000000001095539D4BB6D401000000000000000 010000000CD28046F3321BB4C89D62B61D432EFD8 X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:FREE X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-AUTOFILLLOCATION:TRUE X-MS-OLK-AUTOSTARTCHECK:FALSE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 END:VEVENT BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20190127T132303Z DTEND;VALUE=DATE:20190513 DTSTAMP:20190127T155308Z DTSTART;VALUE=DATE:20190510 LAST-MODIFIED:20190127T132323Z PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=en-us:MAJA E PAPINGUT / RAFTING LUMI VJOSË 2485 m/lmd Nem ërçkë/Permet TRANSP:TRANSPARENT UID:040000008200E00074C5B7101A82E0080000000030F6E5D44BB6D401000000000000000 01000000015D358B4DA490F4E9D75C8180E0C8589 X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:FREE X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-AUTOFILLLOCATION:TRUE X-MS-OLK-AUTOSTARTCHECK:FALSE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 END:VEVENT BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20190127T132403Z DESCRIPTION:MAJA E ZEZË\n2585 m/lmd\nB. e Sharrit\n \n DTEND;VALUE=DATE:20190527 DTSTAMP:20190127T155308Z DTSTART;VALUE=DATE:20190526 LAST-MODIFIED:20190127T144654Z PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=en-us:MAJA E ZEZË 2585 m/lmd B. e Sharrit TRANSP:TRANSPARENT UID:040000008200E00074C5B7101A82E00800000000E0BBDBFF4BB6D401000000000000000 0100000000111BB68D847254EBDB1303CCE680438 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:< !--[if gte mso 9]>\n\nClean\nClean\n\n\n\n\n\nfalse\nfalse\nfalse \n\nEN-U S\nX-NONE\nX-NONE\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n< m:brkBin m:val="before"/>\n\n\n\n\n\ n\n\n\n\n \n
< table class=MsoNormalTable border=1 cellspacing=5 cellpadding=0 width=2525 style='width:757.5pt\;mso-cellspacing:1.5pt\;border:solid windowtext 1.0p t\;mso-border-top-alt:.75pt\;mso-border-left-alt:.75pt\;mso-border-bottom- alt:.25pt\;mso-border-right-alt:.25pt\;mso-border-color-alt:windowtext\;ms o-border-style-alt:solid\;mso-yfti-tbllook:1184\;mso-padding-alt:0in 0in 0 in 0in'>

MAJA E ZEZË

2585 m/lmd

B. e Sharrit

 \;

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:FREE X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-AUTOFILLLOCATION:TRUE X-MS-OLK-AUTOSTARTCHECK:FALSE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT4320M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20190127T132719Z DTEND;VALUE=DATE:20190610 DTSTAMP:20190127T155308Z DTSTART;VALUE=DATE:20190607 LAST-MODIFIED:20190127T144648Z PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=en-us:MAJA “BOBOTOV KUK”/RAFTING TARË 2523 m/lmd Durm itor/TARA/Mali i Zi TRANSP:TRANSPARENT UID:040000008200E00074C5B7101A82E0080000000020F76C6B4CB6D401000000000000000 010000000E28ECAEC34FC214483418883638D5777 X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:FREE X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-AUTOFILLLOCATION:TRUE X-MS-OLK-AUTOSTARTCHECK:FALSE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT4320M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20190127T133123Z DESCRIPTION: \n DTEND;VALUE=DATE:20190624 DTSTAMP:20190127T155308Z DTSTART;VALUE=DATE:20190623 LAST-MODIFIED:20190127T144637Z PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=en-us:MAJA E LYBETENIT 2458 m/lmd Takimet e Shba Kaçaniku -2015 -Strazhë TRANSP:TRANSPARENT UID:040000008200E00074C5B7101A82E00800000000708F7CFF4CB6D401000000000000000 0100000001BD5538C25AF1942928043F6F11FD27F X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:< !--[if gte mso 9]>\n\n\n\n\n\n\nfalse\nfalse\nfalse\n\nEN-US\nX-NONE\nX-NONE\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

 \;

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:FREE X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-AUTOFILLLOCATION:TRUE X-MS-OLK-AUTOSTARTCHECK:FALSE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT4320M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20190127T133204Z DESCRIPTION: \n DTEND;VALUE=DATE:20190708 DTSTAMP:20190127T155308Z DTSTART;VALUE=DATE:20190707 LAST-MODIFIED:20190127T144616Z PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=en-us:MAJA E ROSIT 2524 l/md Takimet në Valbonë/Shqipër i TRANSP:TRANSPARENT UID:040000008200E00074C5B7101A82E00800000000E0D3821C4DB6D401000000000000000 010000000FA6E56F99B3C7F4BBF23F769AD742885 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:< !--[if gte mso 9]>\n\n\n\n\n\n\nfalse\nfalse\nfalse\n\nEN-US\nX-NONE\nX-NONE\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

 \;

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:FREE X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-AUTOFILLLOCATION:TRUE X-MS-OLK-AUTOSTARTCHECK:FALSE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT4320M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20190127T133251Z DESCRIPTION: \n DTEND;VALUE=DATE:20190722 DTSTAMP:20190127T155308Z DTSTART;VALUE=DATE:20190719 LAST-MODIFIED:20190127T144608Z PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=en-us:CURRAJ-THETH-VALBONË Shqipëri TRANSP:TRANSPARENT UID:040000008200E00074C5B7101A82E008000000002070ED344DB6D401000000000000000 0100000004EACE6856DACA447B43C08B1FFBAFA85 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:< !--[if gte mso 9]>\n\n\n\n\n\n\nfalse\nfalse\nfalse\n\nEN-US\nX-NONE\nX-NONE\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

 \;

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:FREE X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-AUTOFILLLOCATION:TRUE X-MS-OLK-AUTOSTARTCHECK:FALSE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT4320M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20190127T133336Z DTEND;VALUE=DATE:20190805 DTSTAMP:20190127T155308Z DTSTART;VALUE=DATE:20190804 LAST-MODIFIED:20190127T144553Z PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=en-us:MAJA KOBILICA 2528 m/lmd Nga ana e Kosovës TRANSP:TRANSPARENT UID:040000008200E00074C5B7101A82E0080000000000730B4D4DB6D401000000000000000 0100000004DCA41B105145846A808891530EA796C X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:FREE X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-AUTOSTARTCHECK:FALSE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT4320M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20190127T133425Z DTEND;VALUE=DATE:20190819 DTSTAMP:20190127T155308Z DTSTART;VALUE=DATE:20190818 LAST-MODIFIED:20190127T144451Z PRIORITY:9 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=en-us:MAJA HAJLA 2403 m/lmd Nga Rugova TRANSP:TRANSPARENT UID:040000008200E00074C5B7101A82E00800000000B02AF86B4DB6D401000000000000000 01000000080B9154D74A936418E2C207972CCC03A X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:FREE X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:0 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-AUTOSTARTCHECK:FALSE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT4320M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20190127T133448Z DTEND;VALUE=DATE:20190901 DTSTAMP:20190127T155308Z DTSTART;VALUE=DATE:20190831 LAST-MODIFIED:20190127T144538Z PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=en-us:MAJA “CUKA E PARTIZANIT” TOMORR 2416 m/lmd Bera t/Shqipëri TRANSP:TRANSPARENT UID:040000008200E00074C5B7101A82E00800000000408D72774DB6D401000000000000000 0100000001AAA014837BEE64ABAB0C226679DA61A X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:FREE X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-AUTOSTARTCHECK:FALSE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT4320M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20190127T133530Z DTEND;VALUE=DATE:20190916 DTSTAMP:20190127T155308Z DTSTART;VALUE=DATE:20190914 LAST-MODIFIED:20190127T144546Z PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=en-us:MAJA E KORABIT 2763 m/lmd Nga ana e Maqedonisë TRANSP:TRANSPARENT UID:040000008200E00074C5B7101A82E008000000005050BD904DB6D401000000000000000 01000000052BFFF3D6F21024ABB667DD5026240EB X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:FREE X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-AUTOFILLLOCATION:TRUE X-MS-OLK-AUTOSTARTCHECK:FALSE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT4320M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20190127T133628Z DTEND;VALUE=DATE:20190930 DTSTAMP:20190127T155308Z DTSTART;VALUE=DATE:20190928 LAST-MODIFIED:20190127T133644Z PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=en-us:MAJA RUDOKA 2658 m/lmd B. e Sharrit/Livadhet e Reste licës (Kamp me tenda) TRANSP:TRANSPARENT UID:040000008200E00074C5B7101A82E00800000000B09883B34DB6D401000000000000000 0100000006F0CE5E289335F40A58D7375A4910DE5 X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:FREE X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-AUTOFILLLOCATION:TRUE X-MS-OLK-AUTOSTARTCHECK:FALSE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 END:VEVENT BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20190127T133736Z DTEND;VALUE=DATE:20191014 DTSTAMP:20190127T155308Z DTSTART;VALUE=DATE:20191013 LAST-MODIFIED:20190127T133736Z PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=en-us:MAJA E PASHTRIKUT 1986 m/lmd nga fshatrat e Prizreni t TRANSP:TRANSPARENT UID:040000008200E00074C5B7101A82E00800000000D0C87ADF4DB6D401000000000000000 010000000F6F0FB6741024B489557BEC471C2285B X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:FREE X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-AUTOSTARTCHECK:FALSE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 END:VEVENT BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20190127T133758Z DTEND;VALUE=DATE:20191028 DTSTAMP:20190127T155308Z DTSTART;VALUE=DATE:20191027 LAST-MODIFIED:20190127T133758Z PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=en-us:MAJA E STRELLCIT 2377 m/lmd Bjeshkët e Nemuna TRANSP:TRANSPARENT UID:040000008200E00074C5B7101A82E00800000000B0D24DEB4DB6D401000000000000000 01000000012632E3D2F9D0947BFD51735772D8574 X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:FREE X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-AUTOSTARTCHECK:FALSE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 END:VEVENT BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20190127T133900Z DTEND;VALUE=DATE:20191111 DTSTAMP:20190127T155308Z DTSTART;VALUE=DATE:20191110 LAST-MODIFIED:20190127T133900Z PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=en-us:MAJA SKARPA 2474 m/lmd Struzhje/Prizren TRANSP:TRANSPARENT UID:040000008200E00074C5B7101A82E00800000000207E0A0E4EB6D401000000000000000 0100000007E06BA48841BA4458985739941219512 X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:FREE X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-AUTOSTARTCHECK:FALSE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 END:VEVENT BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20190127T133931Z DTEND;VALUE=DATE:20191125 DTSTAMP:20190127T155308Z DTSTART;VALUE=DATE:20191124 LAST-MODIFIED:20190127T133931Z PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=en-us:MAJA E OSHLAKUT 2212 m/lmd Prevallë TRANSP:TRANSPARENT UID:040000008200E00074C5B7101A82E00800000000B06FD5204EB6D401000000000000000 0100000007A4510AF8BC01D4FB2DF8F75228F77A4 X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:FREE X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-AUTOSTARTCHECK:FALSE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 END:VEVENT BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20190127T134026Z DESCRIPTION: \n DTEND;VALUE=DATE:20191209 DTSTAMP:20190127T155308Z DTSTART;VALUE=DATE:20191208 LAST-MODIFIED:20190127T134026Z PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=en-us:MAJA E MUSINCËS 1750 m/lmd Bjeshkët e Llapit TRANSP:TRANSPARENT UID:040000008200E00074C5B7101A82E008000000000076E4424EB6D401000000000000000 0100000008CCB28A135D8BA4FBAC5CCE66CF6C855 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:< !--[if gte mso 9]>\n\n\n\n\n\n\nfalse\nfalse\nfalse\n\nEN-US\nX-NONE\nX-NONE\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

 \;

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:FREE X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-AUTOFILLLOCATION:TRUE X-MS-OLK-AUTOSTARTCHECK:FALSE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 END:VEVENT BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20190127T134141Z DTEND;VALUE=DATE:20191223 DTSTAMP:20190127T155308Z DTSTART;VALUE=DATE:20191222 LAST-MODIFIED:20190127T134141Z PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=en-us:MAJA E MUSINCËS 1750 m/lmd Bjeshkët e Llapit TRANSP:TRANSPARENT UID:040000008200E00074C5B7101A82E00800000000E044E06F4EB6D401000000000000000 01000000004A9AC30426C5C43BF58184ADFBEFF69 X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:FREE X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-AUTOSTARTCHECK:FALSE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 END:VEVENT END:VCALENDAR