09 Apr 2024

Maja e Këndrevicës (2122 m) dhe Kanioni i Nivicës | 13-14 prill 2024

ShB Prishtina ju fton që të merrni pjesë në aksionin e radhës, maja e Këndrevicës, 2122 m dhe Kanioni i Nivicës / Tepelenë / Shqipëri, më datën 13-14 prill 2024.

Maja e Këndrevicës është një majë në zemër të Labërisë e cila kufizohet në veri me Mallakastën, në lindje me Tepelenën dhe në perëndim me lumin e Vlorës.

Ngjitja nga bujtina Hadër Xhebro, rreth 1000 m, Nivicë.

Disnivel: rreth 1220 m.

Ecje: rreth 6-7 orë vajtje-ardhje.

Ngjitje me vështirësi mesatare.

Nisja nga fontana: e shtunë, 13 prill 2024, 07:00.

Transporti: Me xhipa të ShBP dhe vetura private (sipas nevojës).

Participimi për transport: Prishtinë – Tepelenë – Nivicë – bujtina Hadër Xhebro dhe anasjelltas, 30-35 EUR (në proporcion me shpenzimet e derivateve).

Fjetja në bujtinën Hadër Xhebro, rreth 1000 m.

Participimi per fjetje: 20 EUR.

Paraqitja përmes formularit.

Afati i paraqitjes: e premte, 12 prill 2023, 12:00.

Veshmbathja duhet të jetë adekuate për stinën!

Përgjegjësia për përgatitjen fizike dhe psikike është individuale!