02 Jun 2015

Takimet bjeshkatare “Sharri 2015” 05-07 Qershor 2015

ShBA Prishtina ju fton për pjesemarrje në takimet tradicionale “Sharri 2015” organizuar nga ShB Sharri, Prizren me 05 – 07 Qershor 2015

Te Shtunën me 6 Qershor do te organizohet ecje ne dy grupe: deri te Maja Korff 2,562 m/lmd dhe deri te Liqeni 2,242 m/lmd. Nevojiten rekuizitat e zakonshme per ecje bjeshkatare!

 

Nisja nga Prishtina: te Premten në Ora 15:00, nga parkingu pranë Sheshit21

Transporti: me vetura personale dhe xhipa (veturat shkojne deri tek shtepia e bjeshkatareve në Struzhjre-Prizren)

Udheheqes: Fadil Sopi  044 152 466

Participimi për transport:    7.00€

Participimi te nikoqiri:      10.00€ (Fjetja ne shtëpine bjeshkatare dhe ushqimi)

Poseduesit e tendave dhe thasëve te fjetjes le ti marrin me vete!

Paraqitja deri te Enjtën ne ora 20:00

Ftesa dhe agjenda e orgnizatorit:

Sharri 2015 - Ftesa

Shtepia e bjeshkatereve Sharr

Shtegu te Maja KORFF