06 Jul 2015

Maja Kollata

Shtegu i rregullt, i shenuar gjate kthimit.

 

Shtegu ne vajtje, eshte nje shteg me i shkurter por mjaft i veshtire dhe mund te jete i rrezikshem:

 

Nga Maja Kollata ne kushte te mira atmosferike mund te shihen shumica e Majeve qe gjinden ne kete ane: Jezerca, Maja e Hekurave, Cet Harusha, Qafa e Valbones etj. Si dhe e tere Lugina e Valbones e poashtu edhe Gusia, Vuthaj dhe Lugina e Vermoshit! Andaj ia vlen mundi te pushtohet kjo Maje.