22 Mar 2016

Kanioni VODNO – MATKA, Shkup | E Diele 27 Mars 2016

Të nderuar,

 

Ju ftojmë për pjesëmarrje në aksionin tonë të radhës VODNO-MATKA në Shkup të Dielen me 27 Mars 2016.

 

Organizimi:

Transporti: AutobusMatka1

Vendi i nisjes: parkingu te Sheshi21

Koha e saktë e nisjes: 06:30h.

Participimi për autobus:

10.00 € për ata që kanë të paguar anëtaresinë për vitin 2016, kurse,

13.00 € për ata që nuk e kanë te paguar anëtarsinë për Vitin 2016.

 

Eshtë mundesia e pagesës së antarësisë në autobus.

 

 

Anëtarsimi për nje vit kalendarik:

–  nxenës, studentë, pensionistë dhe veteran 5.00 +2.00 (per librezë) =    7.00€

–  për kategoritë e tjera:  10.00 + 2.00 (per librezë) = 12.00€

 

Paraqitja tek udhëheqësi, AHMET FEJZULLAHU, tel: 044/312 559; ose e-mail: info@shba-prishtina.com

Afati për paraqitje: e Shtune, 26/03/2016, ora 12:00h.

 

Vodno MatkaShpenzime shtesë:

Teleferiku nga Vodno deri ne maje:  1.70 € (100 den) (është edhe mundësia e ecjes nga Vodno deri ne Maje,rreth 1.5 ore).

Barka ne liqenin Matka per ta vizitu shpellen, 5.00€. (per person), sipas dëshirës.

 

Gjithesejt ecje, nga Vodno deri ne Matka,rreth 5 – 6 orë,me pushime.

Shetitja me barka ,ne Matka (vizitë shpelles), rreth një orë.

 

Verejtje: Nuk ka ndalesa rrugës për furnizime, prandaj ushqimet te merren me vete nga Prishtina.

Pas perfundimit të itenerarit, ndalese per nji kafe ne njerin nga restaurantet, pergjat Liqenit Matka.

 

Kalimi i kufirit:ekskluziuvisht me pasaportë.

 

ITINERARI:

06:30-09:00 Prishtinë – Vodnohotel-matka-5

09:00-10:30 ecje Vodno deri në maje (me teleferik 10-15min.)

10:30-11:00 pushim për kafe në maje (ka restaurant)

11:00-15:00 ecje, pergjatë kurrizit,deri ne Matka

15:00-16:00 eksplorim me barka (sipas deshires) Liqenit Matka

16:00-17:00 Pushim për kafe

 

Rreth ores 17:30 nisja per Prishtinë.