18 Oct 2016

Maja e Lybetenit | 23 Tetor 2016

Të nderuar,

 

ShBA Prishtina organizon ecje për pushtimin e Majes së Lybetenit – 2,498m/lmd me daten 23 Tetor 2016.

 

Nisja në ora 06:00

Vendi i nisjes, parkingu te TV21

Udhëtimi, me xhipa deri tek stanet (kah Gllobocica), eventualisht deri tek antena.

Ecje: 2.30min – 3.00h ngjitje; 2.00h orë zbritje.

Participimi: 12.00€

Pjesëmarrja e kufizuar vetëm për anëtarët e SHBAP ose ata të cilët antaresohen para nisjes. Vendet jane te limituara.

 

Udheheqes: Vehbi Tahiri dhe Fadil Sopi

Paraqitja te Vehbiu, 044 149 123

Afati i paraqitjes: e Premte, ora 20:00

Në Majen e Lybetenit do të bëhet vulosja e librezave.

 

Kërkohet përgatitje e mirë fizike, si dhe rekuzitat e zakonshme bjeshkatare, veshmbathje rezistente ndaj shiut dhe eres, kapele, syze dielli, ushqim dhe uje etj.

Pergjegjesia per pergatitjen fizike dhe psiqike eshte individuale.

Maja e Lybetenit

Maja e Lybetenit