17 Nov 2016

Koshare – Rrasa e Zogut | 20 Nentor 2016

Të nderuar,

ShBA Prishtina ju fton ne aksionin e radhes te Dielen me 20 Nentor 2016, per pushtimin e Majes Rrasa e Zogut 2,305 m/lmd

Te paraparë gjithesejtë 20 pjesëmarrës.
Tubimi i pjesemarësve: në ora 06:00 me 20 Nëndor 2016
Vendtakimi : Parkingu TV21

Gjithsejt ecje e planifikuar: 18 km, zgjatja: 5 :00 orë (tatëpjetë) + 3:00 orë (kthimi).

Planifikojmë që prej Koshares ta shkurtojmë shtegun me xhipa (kush I ka) dhe do ta kemi një kombi-bus (10/12vende),I cili është në dispozicion tonin,deri ku ka mundësi të ngjitet.

Gjithsej ngjitje e planifikuar (metra): 1250 m/lmd- 1300m/lmd
Maja me e larte: Rrasa e Zogut 2305m/lmd

Pajisja e nevojshme: këpucë të thella, paisje dimri,….

Lloji i transportit: Vetura personale,xhipa,
Relacioni: Prishtine – Koshare.

Çmimi i transportit: 10.00 €

Afati i fundit i paraqitjes: 19.11.2016 ora 12:00h.
Paraqitja te: Edita Kusari 044/897979