23 Nov 2016

Marshi i Nentorit | 20 Nentor 2016 – Tetovë

Të nderuar bjeshkatarë,

ShBA Prishtina ju fton për pjesëmarrje ne marshin tradicional për nder të festës së Flamurit që organizohet nga Sytë e Sharrit, nga Tetova, të Dielen me 27 Nentor 2016.
Shtegu I planifikuar (GPS): https://shba-prishtina.com/2015/04/28/guri-i-kuq-tetove/

Organizimi:
Nisja: 27 Nentor 2016, ora 06:00 nga parking pranë TV21
Transporti: vetura private
Participimi për transport: 12€/person

Për paraqitje ju lutemi plotesoni formularin online: https://goo.gl/forms/wp9EwBUP2s10xogw1
Për më shumë informata luteni të kontaktoni me udhëheqësin: Gani Syla 044 168 370
Afati për paraqitje: E Shtune, ora 12:00

Nevojiten rekuzitat e nevojshme bjeshkatare dhe përgatitje e mirë fizike.

 

Marshi i Flamurit