04 May 2019

Rafting në Shkumbin, vizitë Ujëvarës së Sotirës dhe Kanionit të Holtes | 11-12 maj 2019

Janë plotësuar të gjitha vendet e lira për këtë aksion!

ShBA Prishtina ju fton që të merrni pjesë në aksionin e radhës, Rafting në Shkumbin, vizitë Ujëvarës së Sotirës dhe Kanionit të Holtes, Shqipëri. Organizator i raftingut dhe i vizitave në Shqipëri është AST Elbasani.

Dita e shtunë, 11 maj 2019

Nisja nga TV21: 06:00h.

Transporti: Me xhipa të ShBA Prishtinës dhe me vetura personale.

Participimi per transport: 25 EUR/person.

Rafting në Shkumbin (opcional): 20 EUR/person.

Fjetja në Hotel Kriva 10 EUR, pa mëngjes.

Dita e diele, 12 maj 2019

Vizitë Ujëvarës së Sotirës dhe Kanionit të Holtes.

Janë plotësuar të gjitha vendet e lira për këtë aksion!

Paraqitja përmes formularit ose me tel./viber: Gani Syla +383 44 168370

Afati i paraqitjes: e enjte, 09 maj 2019, 20:00h.

Përgjegjësia për përgaditjen fizike dhe psiqike është individuale!