15 Feb 2021

ShBA Prishtina – Kuvendi i Punës

SHBAP fton të gjithë anëtarët e SHBAP që të marrin pjesë në Kuvendin e Punës, e premte, 19/02/2021, duke filluar nga 16:00h deri në 18:00h.

Rendi i ditës: Raporti i Punës dhe Raporti Financiar 2019/2020.

Kuvendi do të mbahet në Shtëpinë e Sporteve (ish Sllovenia Sporti), kati i 4-të (më i larti).

Të gjithë pjesëmarrësit duhet të respektojnë masat kundër Covid.