14 Jun 2022

Ditët e Gjeravicës 2022 (18-19 qershor 2022)

ShBAP ju fton të merrni pjesë në aksionin e radhës Ditët e Gjeravicës 2022, më 18 – 19 qershor 2022, në organizim të ShBA Rrasa e Zogut, Junik.

Nisja nga Prishtina, të shtunën, 18 qershor, në 14:00.

Vendi i nisjes: te fontana (Ulpianë).

Transporti: me xhipa të ShBAP.

Participimi: 15€ për transport + 15€ te nikoqiri.

Afati i paraqitjes: e premte, 12:00.

Formulari.

Detalet më të hollësishme lidhur me organizimin i gjeni në ftesën e ShBA Rrasa e Zogut, Junik.

Vendet janë të limituara!

Veshmbathja duhet të jetë adekuate për stinën!

Përgjegjësia për përgaditjen fizike dhe psiqike është individuale!