09 Jan 2024

Marshimi i Përvitshëm – edicioni i 17-të – Taraboshi – Shkodër | 13-14/01/2024

ShB Prishtina do t’i përgjigjet ftesës së Klubit Taraboshi – Shkodër dhe ju fton që të merrni pjesë në këtë aktivitet/ecje, më datë 13-14/01/2024.

Marshimi i Përvitshëm – edicioni i 17-të.

Nisja nga Fontana, Prishtinë: e shtunë, 13/01/2024, 12:00.

Transporti: Me xhipa të ShBP ose dhe vetura personale (sipas nevojës), varësisht prej numrit të të paraqiturve!

Participimi për transport: rreth 25 EUR (në proporcion me shpenzimet e veturës).

Paraqitja përmes formularit.

Udhëheqës në shteg: Grupi Taraboshi – Shkodër.

Afati i paraqitjes: e premte, 12/01/2024, 12:00.

Veshmbathja duhet të jetë adekuate për stinën!

Përgjegjësia për përgatitjen fizike dhe psikike është individuale!

Ftesa nga nikoqiri, Grupi Taraboshi.